Vozilo

Odabrali smo metodu portfelja za ocjenjivanje provedbe složenih vježbi.

Portfelj treba sadržavati sljedeće komponente:

 1. Obrazac zadatka
  Opis zadatka (konkretni će zadatak dati nastavnik)
  1.2. Postupak; popis alata; vremensko planiranje
  1.3. Opis i izračun materijala (rezervni dijelovi, tekućine, sitni materijal) u skladu sa zahtjevima zadatka
  1.4. Sigurnost, zaštita na radu i okoliš
 2. Dokumentiranje (dnevnik, bilježnica, blog, dokazi (dokazi o vremenu, popis aktivnosti, fotografije, crteži, video zapisi itd.))
 3. Predstavljanje portfelja (uključujući samoprocjenu i zaključke) (u partnerskim državama gdje je moguće)
 4. Ocjenjivanje, povratna informacija nastavnika/mentora, zaključak

Predložak za obrazac zadatka

Za provedbu zadatka, molimo, slijedite sljedeće korake:

 

 

Složenost zadatka je u sljedećem:

Sve aktinosti u tvrtkama za održavanje i popravak vozila (posao automehaničara) koje osiguravaju ispravnost vozila kao i njihovu sigurnost, mogu se svesti u tri razine, to:

 • održavanje,
 • dijagnostika i
 • popravci.

Ovdje su zadaci sistematizirani prema sklopovima motornog vozila koji zahtijevaju održavanje, dijagnostiku ili popravke:

 • motor,
 • prijenos snage (transmisija)
 • uređaji za upravljanje i šasija,
 • električna oprema i sustavi za udobnost i
 • klimatizacijski uređaji.

Poveznice u složenim vježbama suje znanja o svrsi, rasporedu i principima rada tih sklopova, a time i motornog vozila u cjelini, kao i o tehnologijama korištenima pri održavaju, dijagnostici i popravku.

Složenost u vježbama oblikovana je:

 • horizontalno – nastavnik ima zadatke za održavanje, dijagnostiku i popravak motora ili
 • vertikalno – motor, prijenos, uređaji za upravljanje i šasija, električna oprema i sustavi za udobnost i klimatizacijski uređaji dijagnosticiraju se u jednoj vježbi (svi ili neki od njih). Nastavnik će također odlučiti o opsegu složenih vježbi (uključuje li proces održavanja samo motor i prijenos ili čitavo motorno vozilo).

Na osnovni dobivenog matričnog sustava učenik i nastavnik mogu dobiti pregled kompetencija koje su već stečene, i onih koji zahtijevaju daljnji rad. Matrični sustav složenih vježbi također pruža priliku za korištenje primjere vježbi pri radu, budući da nije moguće obuhvatiti sve moguće neispravnosti motornog vozila, odstupanja od normalne funkcionalne izvedbe i promjenjive zahtjeve održavanja tijekom procesa učenja, budući da tehnologija ubrzano napreduje i postoji velika količina sklopova i podsklopova motornog vozila.

Nastavnik će odabrati prikladnu vježbu kako bi se ostvarili ishodi učenja ili će prilagoditi vježbu koristeći primjer na temelju motornog vozila na kojemu se trenutno radi. Kada se prilagođene vježbe unesu u bazu podataka vježbi, složena će se vježba razvijati u cjelini.

Prolazne kompetencije ocjenjuju se usporedno sa strukovnim i ključnim kompetencijama (Matrična tablica ishoda učenja i kriterija ocjenjivanja).

D – Dijagnostika

vozila

M – Održavanje

vozila

R – Popravak vozila
Motor (EN) Dijagnostika motora

D-EN

Održavanje motora

M-EN

Popravak motora

R-EN

Prijenos snage (TR) Dijagnostika prijenosa snage

D-TR

Održavanje prijenosa snage

M-TR

Popravak prijenosa snage

R-TR

Sustav za upravljanje i šasija (CC) Dijagnostika sustava za upravljanje i šasije

D-CC

Održavanje sustava  za upravljanje i šasije

M-CC

Popravak sustava za upravljanje i šasije

R-CC

Električna oprema i sustavi za udobnost (EC) Dijagnostika električne opreme i sustava za udobnost

D-EC

Održavanje električne opreme i sustava za udobnost

M-EC

Popravak električne opreme i sustava za udobnost

R-EC

Klimatizacija u vozilu (AC) Dijagnostika sustava za klimatizaciju

D-AC

Održavanje sustava za klimatizaciju

M-AC

Popravak sustava za klimatizaciju

R-AC

Složeni zadaci su:

D – Dijagnostika vozila (obuhvaća 5 zadataka – motor, prijenos snage, upravljanje i šasija, električna oprema i sustavi za udobnost, klimatizacija)

M – Održavanje uređaja (obuhvaća 5 zadataka – motor, prijenos snage, upravljanje i šasija, električna oprema i sustavi za udobnost, klimatizacija)

R – Popravak vozila (obuhvaća 5 zadataka – motor, prijenos snage, upravljanje i šasija, električna oprema i sustavi za udobnost, klimatizacija)

ili:

EN – Motor (obuhvaća 3 zadatka – dijagnostika, održavanje, popravak)

TR – Prijenos snage (obuhvaća 3 zadatka – dijagnostika, održavanje, popravak)

CC – Uređaji za upravljanje i šasija (obuhvaća 3 zadatka – dijagnostika, održavanje, popravak)

EC – Električna oprema i sustavi za udobnost (obuhvaća 3 zadatka – dijagnostika, održavanje, popravak)

AC – Klimatizacija (obuhvaća 3 zadatka – dijagnostika, održavanje, popravak)

 

Zadaci su predstavljeni na odvojenim pod-stranicama:

D-EN Dijagnostika motora

M-EN Održavanje motora

R-EN popravak motora

D-TR Dijagnostika prijenosa snage

M-TR Održavanje prijenosa snage

R-TR Popravak prijenosa snage

D-CC Dijagnostika uređaja za upravljanje i šasije

M-CC Održavanje uređaja za upravljanje i šasije

R-CC Popravak uređaja za upravljanje i šasije

D-EC Dijagnostika električne opreme i sustava za udobnost

M-EC Održavanje električne opreme i sustava za udobnost

R-EC Popravak električne opreme i sustava za udobnost

D-AC Dijagnostika klimatizacije

M-AC Održavanje klimatizacije

R-AC Popravak klimatizacije

Zajednički ishodi učenja ovih jedinica su:

 • Učenik ima općeniti pregled poslova u radionici,
 • Učenik se može pripremiti za pružanje usluge i popravak korištenjem priručnika i priručnika za popravak,
 • Učenik može provoditi svakodnevne zadatke u suradnji s kolegama,
 • Učenik može izvršiti neophodne profesionalne zadatke,
 • Učenik može obavljati poslove ekološki osviješten,
 • Učenik može pokazati temeljno razumijevanje poduzetništva, inovacija,
 • Učenik može objasniti poznavanje tehnološkog razvoja i inovacija,
 • Učenik može primijeniti profesionalnu komunikaciju i
 • Učenik može provesti samoanalizu i sačiniti daljnji plan edukacije za sebe.

Dokumentiranje rada

Ima nekoliko načina dokumentiranja vašeg rada, ovisno o sustavima i digitalnim platformama koje se koriste u vašoj školi, dogovoru s vašim nastavnikom ili mentorom itd. Možete koristiti www.weebly.comwww.wordpress.com itd., a to su besplatne stranice za kreiranje vlastitih web stranica, blogova ili trgovina.

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: