Müüritööd

Müüritööde moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt müüritöö kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta müürikonstruktsioonid lähtudes joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi (ehitus)

 


Müüritööde ülesannete laegas

Müüritööde ülesanne nr 1  (meeskonnatöö)

Müüritööde ülesanne nr 2 (individuaalne töö)

Müüritööde ülesanne nr 3


Müüritööde õpimapi näide


Müüritööde_hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: