Mootorsõiduki remont (R)

Õppekava, väljundid ja hindamiskriteeriumid


Sellel lehel on esitatud mootorsõidukite remondi kompleksülesanne. Siit leiab ka viis peamist harjutust. Võimalik on kasutada kohe harjutusülesannete põhja või siis kasutada juba koostatud kompleksülesande vormi (Kompleksülesande vorm)

R-EN Mootori remont

R-TR Jõuülekanne remont

R-CC Juhtimisseadmete ja veermiku remont

R-EC Elektriseadismete ja mugavussüsteemide remont

R-AC Kliimaseadmete remont

Remondi kompleksülesande lahendamine

 1. Õpetaja või juhendaja poolt antud juhendite alusel täita tehnoloogiline kaart
 2. Viia läbi diagnostika portsess vastavalt juhendile
 3. Märkida üles oma tegevused ja tööprotsess ning vormistada aruanne vastavalt nõuetele

Ülesande detailne kirjeldus:

 1. Anda selgitusi oma valikute ja tehtava tööd koht
 2. Leida vajalik informatsioon vajalike ja nõutavate töö- ja keskkonnaohutuse nõuete kohta
 3. Korraldada oma töökoht
 4. Koguda vajalik ja õige informatsioon
 5. Valida sobilikud tööriistad ja -vahendid ning remondi tehnoloogiline protsess
 6. Jälgida töökeskkonna nõudeid ning käitumist töökaaslaste suhtes
 7. Viia läbi mootorsõiduki remont:
  R-EN Mootori remont
  R-TR Jõuülekande remont
  R-CC Juhtimisseadmete ja veermiku remont
  R-EC Elektriseadiste ja mugavussüsteemide remont
  R-AC Kliimaseadmete remont
 1. Töötada keskkonnasäästlikult ning tagada töökeskonna ning töövahendite jätkusuutlikkus
 2. Jägida töö majanduslikku aspekti
 3. Olla kursis ja tunda huvi mootorsõidukite arengusuundade osas
 4. Suhelda professionaalselt ja olla valmis kasutama ka inglise keelt

 

Kompleksülesande vorm

Jälgida tuleb veel järgmiste õpiväljundite saavutamist:

Mootorsõiduki alusõpingud

Läbivad õpiväljundid

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: