Kuivkrohvplaatide paigaldus

Kuivkrohvplaatide paigaldamise moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt kuivkrohvplaatide paigaldamise kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta kuivkonstruktsioonide ehitus lähtudes joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi.


Kuivkrohvplaatide ülesannete laegas

Kuivkrohvplaatide paigaldamise ülesanne 1
Kuivkrohvplaatide paigaldamise ülesanne 2

Kuivkrohvplaatide paigaldamise õpimapi näidis.


Kuivkrohvplaatide paigaldamise hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: