Juhtimisseadmed ja veermik (CC)

Õppekava, väljundid ja hindamiskriteeriumid


Sellel lehel on esitatud mootorsõidukite juhtimisseadmete ja veermiku kompleksülesanne. Siit leiab ka kolm peamist harjutust. Võimalik on kasutada kohe harjutusülesannete põhja või siis kasutada juba koostatud kompleksülesande vormi (Kompleksülesande vorm)

D-CC Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika

M-CC Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus

R-CC Juhtimisseadmete ja veermiku remont

 

Juhtimisseadmete ja veermiku kompleksülesande lahendamine

 1. Õpetaja või juhendaja poolt antud juhendite alusel täita tehnoloogiline kaart
 2. Viia läbi juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika, hoolduse ja remonti protsess vastavalt juhendile
 3. Märkida üles oma tegevused ja tööprotsess ning vormistada aruanne vastavalt nõuetele

Ülesande detailne kirjeldus:

 1. Anda selgitusi oma valikute ja tehtava tööd koht
 2. Leida vajalik informatsioon vajalike ja nõutavate töö- ja keskkonnaohutuse nõuete kohta
 3. Korraldada oma töökoht
 4. Koguda vajalik ja õige informatsioon
 5. Valida sobilikud tööriistad ja -vahendid ning diagnostika, hoolduse, remondi tehnoloogiline protsess
 6. Jälgida töökeskkonna nõudeid ning käitumist töökaaslaste suhtes
 7. Viia läbi mootorsõiduki mootori:
  D-CC Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika
  M-CC Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus
  R-CC Juhtimisseadmete ja veermiku remont
 1. Töötada keskkonnasäästlikult ning tagada töökeskonna ning töövahendite jätkusuutlikkus
 2. Jägida töö majanduslikku aspekti
 3. Olla kursis ja tunda huvi mootorsõidukite arengusuundade osas
 4. Suhelda professionaalselt ja olla valmis kasutama ka inglise keelt

 

Kompleksülesande vorm

Kompleksülesande lahendamise eelduseks on mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülesande, ehituse ja tööpõhimõtte tundmine

Teoreetiline teadmised:
1. Ülesandeks oleva juhtimisseadmete ja veermiku liigitus, ehitus, tööpõhimõte, kasutatav energiaallikas

2. Ülesandeks oleva juhtimisseadmete ja veermiku süsteemide ja mehhanismide ehitus ja tööpõhimõte

Jälgida tuleb veel järgmiste õpiväljundite saavutamist:

Mootorsõiduki alusõpingud

Läbivad õpiväljundid

MÄRKUSED!

Õpiku, tehnilise juhendmaterjali, AutoData või muude allikate abil leida vajalikud tehnilised andmed ja kirjeldused. Kajastada need dokumendis

Hindamiskriteeriumid:

 1. selgitab ülesande alusel juhtimisseadmete ja veermiku liigitust nende ehituse, tööpõhimõtte ja kasutatava energiaallika järgi
 2. selgitab ülesande alusel juhtimisseadmete ja veermiku süsteemide ja mehhanismide ehitust ning tööpõhimõtet
 3. selgitab ülesande alusel juhtimisseadmete ja veermiku hooldusnõudeid
 4. osandab ja koostab ülesande alusel jõuülekande
EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: