Krohvimistööd

Krohvimistööde moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt krohvimistööde kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta krohvimistööd lähtudes juhendist ja joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi


Krohvimistööde ülesannete laegas

Krohvimistööde ülesanne 1
Krohvimistööde ülesanne 2

Krohvimistööde hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: