Betoonitööd

Betoonitööde õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt betoonitöö kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta betoonitööd lähtudes joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi (ehitus)


Betoonitööde ülesannete laegas

Betoonitöö ülesanne 1 – Vundamendikann

Betoonitöö ülesanne 2 – Taldmik ja sein

Betoonitöö ülesanne 3 – Vaas

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: