Mootorsõiduki hooldus (M)

Õppekava, väljundid ja hindamiskriteeriumid


Sellel lehel on esitatud mootorsõidukite hoolduse kompleksülesanne. Siit leiab ka viis peamist harjutust. Võimalik on kasutada kohe harjutusülesannete põhja või siis kasutada juba koostatud kompleksülesande vormi (Kompleksülesande vorm)

M-EN Mootori hooldus

M-TR Jõuülekanne hooldus

M-CC Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus

M-EC Elektriseadismete ja mugavussüsteemide hooldus

M-AC Kliimaseadmete hooldus

Hoolduse kompleksülesande lahendamine

 1. Õpetaja või juhendaja poolt antud juhendite alusel täita tehnoloogiline kaart
 2. Viia läbi hooldus protsess vastavalt juhendile
 3. Märkida üles oma tegevused ja tööprotsess ning vormistada aruanne vastavalt nõuetele

Ülesande detailne kirjeldus:

 1. Anda selgitusi oma valikute ja tehtava tööd koht
 2. Leida vajalik informatsioon vajalike ja nõutavate töö- ja keskkonnaohutuse nõuete kohta
 3. Korraldada oma töökoht
 4. Koguda vajalik ja õige informatsioon
 5. Valida sobilikud tööriistad ja -vahendid ning hoolduse tehnoloogiline protsess
 6. Jälgida töökeskkonna nõudeid ning käitumist töökaaslaste suhtes
 7. Viia läbi mootorsõiduki hooldus:
  M-EN Mootori hooldus
  M-TR Jõuülekande hooldus
  M-CC Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus
  M-EC Elektriseadiste ja mugavussüsteemide hooldus
  M-AC Kliimaseadmete hooldus
 1. Töötada keskkonnasäästlikult ning tagada töökeskonna ning töövahendite jätkusuutlikkus
 2. Jägida töö majanduslikku aspekti
 3. Olla kursis ja tunda huvi mootorsõidukite arengusuundade osas
 4. Suhelda professionaalselt ja olla valmis kasutama ka inglise keelt

 

Kompleksülesande vorm

Jälgida tuleb veel järgmiste õpiväljundite saavutamist:

Mootorsõiduki alusõpingud

Läbivad õpiväljundid

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: