Plaatimine

Plaatimise moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid

See moodul vastab Ehitusviimistluse õppekava moodulile: Plaatimistööd

Kompleksülesande seos õpiväljunditega ja lõiming:


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt plaatimistöö kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta plaatimistööd lähtudes joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta  õpimapi vormi.


Plaatimistööde ülesannete laegas

Plaatimistööde ülesanne 1
Plaatimistööde ülesanne 2
Plaatimistööde ülesanne 3
Plaatimistööde ülesanne 4
Plaatimistööde ülesanne 5
Plaatimistööde ülesanne 6
Plaatimistööde ülesanne 7

 Plaatimistööde paigaldamise õpimapi näidis


Plaatimistööde hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: