NL

Het Erasmus+ EQVET project heeft 2 hoofddoelen:

  1. Het vergroten van de erkenning en transparantie van VET door het gebruik van gemeenschappelijke EENHEDEN beschreven door leerresultaten (LR) en beoordelingscriteria binnen het EQVET-raamwerk;
  2. Het creëren van probleemgestuurde complexe onderwijs- en beoordelingsopdrachten. Deze complexe onderwijs-/leer-/beoordelingsopdrachten beslaan zowel beroepscompetenties als belangrijke andere competenties (communiceren in de moedertaal en in vreemde talen; wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap en technologie, digitale competentie; leren leren; sociale en civiele competenties; zin voor initiatief en ondernemerschap; cultureel bewustzijn en culturele expressie).

Tijdens het EQVET-project zijn complexe opdrachten voor bouw en voertuigtechniek samengesteld.

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: