Juhendmaterjalid

Üldised

Juhendmaterjal EQVET ehituse lehega töötamiseks (autor EQVET projekt)

Juhendmaterjal 3D failidega töötamiseks (autor EQVET projekt)

Õppevideo 3D failidega töötamiseks (autor EQVET projekt)

Õppevideo “Korrektne tööriietus” (autor Andres Meisterson, Kuressaare Ametikool)

Praktiline matemaatika (autor Pärnumaa KHK  EEA/Norway Grants Scholarship programmi „Practical mathematics in technical education and other fields“ projekti  raames)

 

Kuivkrohvplaatide paigaldamine

Õppevideo “Tööriistad ja abivahendid” (autor Andres Meisterson, Kuressaare Ametikool)

Õppevideo “Kipsplaatide ladustamine ja töötlemine” (autor Andres Meisterson, Kuressaare Ametikool) 

Õppevideo “Kipsplaatide paigaldus” (autor Andres Meisterson, Kuressaare Ametikool)

Õppevideo “Kipsplaatide jätkamine” (autor Andres Meisterson, Kuressaare Ametikool)

Kelpkatuse valmistamine

Kelpkatuse valmistamise videoõpetus  (autor Pärnumaa KHK  EEA/Norway Grants Scholarship programmi „Practical mathematics in technical education and other fields“ projekti  raames)

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: