Puitkonstruktsioonide ehitus

Puitkonstruktsioonide ehituse moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid


 Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt puitkonstruktsioonide kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Ehita puitkonstruktsioonid lähtudes joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi (ehitus)


Puitkonstruktsioonide ülesannete laegas

Puitkonstruktsioonide ehituse ülesanne 1 (maja)
Puitkonstruktsioonide ehituse ülesanne 2 (terrass)
Puitkonstruktsioonide ehituse ülesanne 3 (varjualune)

Puitkonstruktsioonide ehituse hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: