EE

Erasmus+ programmi EQVET projektil on 2 suurt eesmärki:

1) tagada kutseõppes omandatud teadmiste/oskuste vastastikune tunnustamine, selleks võrreldakse õppekavade moodulites sõnastatud õpiväljundeid ja hindamiskriteeriume;

2) luua probleemi/lahenduse-põhised kompleksülesanded, millega on võimalik hinnata võimalikult palju erinevaid õpiväljundeid. Kompleksülesannetega saab hinnata nii erialaseid kui võtmekompetentse.

Projekti käigus on loodud  ehituse ja autotehnika valdkonna kompleksülesanded.

 

 

Advertisements
EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: