Mootorsõiduki diagnostika (D)

Õppekava, väljundid ja hindamiskriteeriumid


Sellel lehel on esitatud mootorsõidukite diagnostika kompleksülesanne. Siit leiab ka viis peamist harjutust. Võimalik on kasutada kohe harjutusülesannete põhja või siis kasutada juba koostatud kompleksülesande vormi (Kompkesülesande vorm)

D-EN Mootor

D-TR Jõuülekanne

D-CC Juhtimisseadmed ja veermik

D-EC Elektriseadised ja mugavussüsteemid

D-AC Kliimaseadmed

 

Diagnostika kompleksülesande lahendamine

 1. Õpetaja või juhendaja poolt antud juhendite alusel täita tehnoloogiline kaart
 2. Viia läbi diagnostika protsess vastavalt juhendile
 3. Märkida üles oma tegevused ja tööprotsess ning vormistada aruanne vastavalt nõuetele

Ülesande detailne kirjeldus:

 1. Anda selgitusi oma valikute ja tehtava tööd koht
 2. Leida vajalik informatsioon vajalike ja nõutavate töö- ja keskkonnaohutuse nõuete kohta
 3. Korraldada oma töökoht
 4. Koguda vajalik ja õige informatsioon
 5. Valida sobilikud tööriistada ja -vahendid ning diagnostiaka tehnoloogiline protsess
 6. Jälgida töökeskkonna nõudeid ning käitumist töökaaslaste suhtes
 7. Viia läbi mootorsõiduki diagnostika:
  D-EN Mootori diagnostika
  D-TR Jõuülekande diagnostika
  D-CC Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika
  D-EC Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika
  D-AC Kliimaseadmete diagnostika
 1. Töötada keskkonnasäästlikult ning tagada töökeskonna ning töövahendite jätkusuutlikkus
 2. Jägida töö majanduslikku aspekti
 3. Olla kursis ja tunda huvi mootorsõidukite arengusuundade osas
 4. Suhelda professionaalselt ja olla valmis kasutama ka inglise keelt

 

Kompkesülesande vorm

Jälgida tuleb veel järgmiste õpiväljundite saavutamist:

Mootorsõiduki alusõpingud

Läbivad õpiväljundid

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: