Mootor (EN)

Õppekava, väljundid ja hindamiskriteeriumid


Sellel lehel on esitatud mootorsõidukite mootori kompleksülesanne. Siit leiab ka kolm peamist harjutust. Võimalik on kasutada kohe harjutusülesannete põhja või siis kasutada juba koostatud kompleksülesande vormi (Kompleksülesande vorm sisepõlemismootor; Kompleksülesande vorm hübriid ja elektrimootor)

D-EN Mootori diagnostika

M-EN Mootori hooldus

R-EN Mootori remont

 

Mootori kompleksülesande lahendamine

 1. Õpetaja või juhendaja poolt antud juhendite alusel täita tehnoloogiline kaart
 2. Viia läbi mootori diagnostika, hoolduse ja remonti protsess vastavalt juhendile
 3. Märkida üles oma tegevused ja tööprotsess ning vormistada aruanne vastavalt nõuetele

Ülesande detailne kirjeldus:

 1. Anda selgitusi oma valikute ja tehtava tööd koht
 2. Leida vajalik informatsioon vajalike ja nõutavate töö- ja keskkonnaohutuse nõuete kohta
 3. Korraldada oma töökoht
 4. Koguda vajalik ja õige informatsioon
 5. Valida sobilikud tööriistad ja -vahendid ning diagnostika, hoolduse, remondi tehnoloogiline protsess
 6. Jälgida töökeskkonna nõudeid ning käitumist töökaaslaste suhtes
 7. Viia läbi mootorsõiduki mootori:
  D-EN Mootori diagnostika
  M-EN Mootori hooldus
  R-EN mootoriremont
 1. Töötada keskkonnasäästlikult ning tagada töökeskonna ning töövahendite jätkusuutlikkus
 2. Jägida töö majanduslikku aspekti
 3. Olla kursis ja tunda huvi mootorsõidukite arengusuundade osas
 4. Suhelda professionaalselt ja olla valmis kasutama ka inglise keelt

 

Kompleksülesande vorm sisepõlemismootor

Kompleksülesande vorm hübriid ja elektrimootor

Kompleksülesande lahendamise eelduseks on mootorsõiduki mootori ülesande, ehituse ja tööpõhimõtte tundmine

Teoreetiline teadmised:
1. Ülesandeks oleva mootori liigitus, ehitus, tööpõhimõte, kasutatav energiaallikas 

2. Ülesandeks oleva mootori süsteemide ja mehhanismide ehitus ja tööpõhimõte

Jälgida tuleb veel järgmiste õpiväljundite saavutamist:

Mootorsõiduki alusõpingud

Läbivad õpiväljundid

MÄRKUSED!

Õpiku, tehnilise juhendmaterjali, AutoData või muude allikate abil leida vajalikud tehnilised andmed ja kirjeldused. Kajastada need dokumendis

Hindamiskriteeriumid:

 1. selgitab ülesande alusel mootorite liigitust nende ehituse, tööpõhimõtte ja kasutatava energiaallika järgi
 2. selgitab ülesande alusel sisepõlemismootori süsteemide ja mehhanismide ehitust ning tööpõhimõtet
 3. selgitab ülesande alusel sisepõlemismootori hooldusnõudeid
 4. osandab ja koostab ülesande alusel mootorit

 

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: