VOERTUIG

We hebben gekozen voor de portfolio-methode voor de beoordeling van de uitvoering van complexe opdrachten.

Het portfolio moet de volgende onderdelen bevatten:

 1. Opdrachtformulier
  1.1. Beschrijving van de opdracht (de specifieke opdracht wordt door de docent verstrekt)
  1.2. Procedure; lijst van gereedschappen; tijdsplanning
  1.3. Beschrijving en berekening van materialen (reserveonderdelen, vloeistoffen, kleine materialen) in overeenstemming met de opdrachteisen
  1.4. Beveiliging, veiligheid en milieu
 2. Beschrijving van het werkproces (logboek, journaal, blog, bewijsmaterialen (tijdsregistratie, lijst van activiteiten, foto’s, tekeningen, video’s, enz.))
 3. Presentatie van portfolio (incl. zelfbeoordeling en conclusies) (in partnerlanden waar mogelijk)
 4. Beoordeling, feedback van docent/begeleider, conclusie

Sjabloon voor opdrachtformulier

Volg onderstaande stappen voor uitvoering van deze opdracht:

De complexiteit van de opdrachten schuilt in het volgende:

In een bedrijf dat onderhoud en reparaties uitvoert (het werk van een autotechnicus) zijn er drie belangrijke processen die helpen om de functionele prestaties van motorvoertuigen te waarborgen: onderhoud, diagnose en reparatie.

Hier zijn opdrachten gerangschikt op basis van de onderdelen van een motorvoertuig die onderhoud, diagnose en reparaties vereisen:

 • motor
 • aandrijflijn
 • stuurinrichting en chassis
 • elektrische apparatuur en comfortsystemen
 • airco

De verbindende schakel tussen complexe opdrachten is de kennis van het doel, de indeling en de werkingsprincipes van deze onderdelen en daarmee van het motorvoertuig als geheel, evenals de technologieën die worden gebruikt voor onderhoud, diagnose en reparatie.

De complexiteit binnen opdrachten wordt hetzij horizontaal gecreëerd – de docent heeft opdrachten voor onderhoud, diagnose en reparatie van een motor – hetzij verticaal – de motor, aandrijflijn, stuurinrichting en chassis, elektrische apparatuur en comfortsystemen en airco worden in één opdracht gediagnosticeerd (alle onderdelen of enkele ervan). De docent bepaalt ook de omvang van de complexe opdracht (of het onderhoudsproces betrekking heeft op de motor en de aandrijflijn, bijvoorbeeld, of op het totale motorvoertuig).

Het resulterende matrixsysteem biedt de leerling en de docent een overzicht van de competenties die al worden beheerst en de competenties waar nog aan gewerkt moet worden. Het matrixsysteem voor de complexe opdrachten biedt ook de gelegenheid om met proefopdrachten te werken, omdat het onmogelijk is om alle storingen van motorvoertuigen, afwijkingen van normale functionaliteit en veranderende onderhoudsvereisten binnen het leerproces te behandelen, vanwege de zo snel voortschrijdende technologische ontwikkeling en enorme aantallen voertuigonderdelen en details.

De docent kiest een passende opdracht om de leerdoelen te behalen of past de opdracht aan door een voorbeeld te gebruiken gebaseerd op het motorvoertuig dat op dat moment aanwezig is. Wanneer aangepaste opdrachten worden ingevoerd in de opdrachtendatabase zullen de complexe opdrachten als geheel ontwikkelen.

Afronding van competenties wordt beoordeeld naast beroepscompetenties en belangrijke competenties (De matrixtabel van leerresultaten en beoordelingscriteria).

D – Voertuigdiagnose M – Voertuigonderhoud R – Voertuigreparatie
Motor Motordiagnose

D-EN

Motoronderhoud

M-EN

Motorreparatie

R-EN

Aandrijflijn Diagnose aandrijflijn

D-TR

Onderhoud aandrijflijn

M-TR

Reparatie aandrijflijn

R-TR

Stuurinrichting en chassis Diagnose
stuurinrichting en chassisD-CC
Onderhoud stuurinrichting en chassis

M-CC

Reparatie stuurinrichting en chassis

R-CC

Elektrische apparatuur en comfortsystemen Diagnose elektrische apparatuur en comfortsystemen

D-EC

Onderhoud elektrische apparatuur en comfortsystemen

M-EC

Reparatie elektrische apparatuur en comfortsystemen

R-EC

Airco Diagnose airco

D-AC

Onderhoud airco

M-AC

Reparatie airco

R-AC

Complexe opdrachten:

D – Voertuigdiagnose (inclusief 5 opdrachten – motor, aandrijflijn, besturing/bediening en chassis, elektrische apparatuur en comfortsystemen, airco)

M – Voertuigonderhoud (inclusief 5 opdrachten – motor, aandrijflijn, besturing/bediening en chassis, elektrische apparatuur en comfortsystemen, airco)

R – Voertuigreparatie (inclusief 5 opdrachten – motor, aandrijflijn, besturing/bediening en chassis, elektrische apparatuur en comfortsystemen, airco)

Of:

EN – Motor (inclusief 3 opdrachten – diagnose, onderhoud, reparatie)

TR – Aandrijflijn (inclusief 3 taken – diagnose, onderhoud, reparatie)

CC – Stuurinrichting en chassis (inclusief 3 taken – diagnose, onderhoud, reparatie)

EC – Elektrische apparatuur en comfortsystemen (inclusief 3 taken – diagnose, onderhoud, reparatie)

AC – Airco (inclusief 3 taken – diagnose, onderhoud, reparatie)

 

Opdrachten worden op afzonderlijke subpagina’s weergegeven:

D-EN Motordiagnose

M-EN Motoronderhoud

R-EN Motorreparatie

D-TR Diagnose aandrijflijn

M-TR Onderhoud aandrijflijn

R-TR Reparatie aandrijflijn

D-CC Diagnose stuurinrichting en chassis

M-CC Onderhoud stuurinrichting en chassis

R-CC Reparatie stuurinrichting en chassis

D-EC Diagnose elektrische apparatuur en comfortsystemen

M-EC Onderhoud elektrische apparatuur en comfortsystemen

R-EC Reparatie elektrische apparatuur en comfortsystemen

D-AC Diagnose airco

M-AC Onderhoud airco

R-AC Reparatie airco


De gemeenschappelijke leerresultaten van deze eenheden zijn:

 • De leerling heeft overzicht over het werk in de werkplaats
 • De leerling kan onderhoud en reparatie voorbereiden met behulp van handboek en reparatiehandboeken
 • De leerling kan in samenwerking met collega’s alledaagse taken uitvoeren
 • De leerling kan de benodigde beroepstaken uitvoeren
 • De leerling kan milieubewust werken
 • De leerling geeft blijk van een basaal begrip van ondernemerschap en innovatie
 • De leerling kan uitleg geven over de kennis van technologische ontwikkeling en innovatie
 • De leerling kan op professionele wijze communiceren
 • De leerling kan een zelfanalyse uitvoeren en een plan voor zijn/haar eigen permanente educatie presenteren

 

Werk vastleggen

Er zijn verschillende manieren waarop je je werk kunt vastleggen. Dat is afhankelijk van de systemen en digitale platformen die binnen jouw school worden gebruikt, de afspraken met je docent of begeleider, enz. Je kunt www.weebly.com, www.wordpress.com enz. gebruiken. Dit zijn gratis sites waarop je je eigen website, blog of winkel kunt maken.

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: