IT

IT on sõltumatu moodul, mis koostati EQVET projekti töörühma poolt spetsiaalselt ehituse valdkonna õpilaste tarvis. Infotehnoloogilised pädevused on üks võtmekompetentsidest, mis sisaldub kõigis õppekavades. Selle mooduli õpiväljundid on olulised ehituse valdkonna kompleksülesannete lahendamisel ja õpimapi koostamisel.

IT mooduli õpiväljundite hindamine saab toimuda koos erialaste õpiväljundite hindamisega kasutades õpimappi, Moodle või veebi keskkonda, tabelarvutus- ja tekstidokumente, fotosid, videosid jmt.

IKT õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: