LT

“Erasmus + EQVET” projektas turi du pagrindinius tikslus:

1) didinti profesinio mokymo pripažinimą ir skaidrumą naudojant bendrus UNIT, aprašytus mokymosi rezultatuose (LO) ir ECVET vertinimo sistemoje;

2) kurti problemomis grįstas kompleksines mokymo ir vertinimo pratybas. Šios sudėtingos mokymo / mokymosi / vertinimo pratybos apima profesines kompetencijas kartu su pagrindinėmis kompetencijomis (bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, matematinė kompetencija ir pagrindinės kompetencijos mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninė kompetencija, mokymasis mokytis, socialinė ir pilietinė kompetencija, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir išraiškos).

Per EQVET projektą buvo parengti kompleksiniai statybos darbai ir transporto priemonės

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: