Maalritööd

Maalritööde moodul: õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid

See moodul vastab Ehitusviimistluse õppekava moodulile: Maalritööd


Teosta etteantud juhendmaterjalist lähtuvalt maalritööde kompleksülesanne:

  1. Täida tehnoloogiakaart lähtudes etteantud juhendmaterjalist
  2. Teosta maalritööd lähtudes juhendist ja joonistest
  3. Dokumenteeri enda tööprotsess lähtudes juhendmaterjalist

Detailsem ülesande kirjeldus konkreetse ülesande juures (võta ülesande laekast)

Ülesande vormistamiseks kasuta õpimapi vormi


Maalritööde ülesannete laegas

Maalritööde ülesanne 1 (ainult sisetööd)

 Maalritööde kompleksülesande õpimapi näidis


Maalritööde hindamisleht

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: