The third meeting in Hengelo, NL, 8.-10.11.2016

The third  transnational meeting of the EQVET project will take place in Hengelo, Netherlands, from 8th to 10th of November 2016.

The agenda of the meeting is here (docx file).

Advertisements
Posted in Määratlemata
One comment on “The third meeting in Hengelo, NL, 8.-10.11.2016
 1. Rob klein Holkenborg says:

  Bijeenkomsten EQVET in De Gieterij
  Gepubliceerd op: 2016-12-12T23:00:00Z Gepubliceerd door: FdB

  EQVET:
  Van 8 tot 10 november ontmoetten techniekdocenten uit verschillende landen elkaar op onze locatie De Gieterij. Het ging om bijeenkomsten in het kader van het project EQVET. Dat staat voor Equal Quality in Vocational Education and Training. Het is een internationaal samenwerkingsproject dat gefaciliteerd wordt door het Europese subsidieprogramma Erasmus+ met als belangrijkste doel opleidingen beter op elkaar af te stemmen. Bij de bijeenkomsten in De Gieterij ging het om de opleidingen bouw en autotechniek. Het ROC van Twente is alleen bij deze laatste (autotechniek) betrokken. Gesprekspartners waren docenten uit Spanje, Denemarken, Estland, Litouwen en Kroatië.

  Onderwijs op elkaar afstemmen
  Het project is gestart in januari 2016. Estland had net een hoeveelheid materiaal voor autotechnieklessen van de EU ontvangen zonder dat er praktijkopdrachten bij zaten. Op verzoek van EQVET zijn onze collega’s Arnold Klieverik en Marc Tijhuis samen met docenten van bovengenoemde vier andere landen naar Estland afgereisd om de docenten daar te adviseren over het gebruik van deze materialen binnen hun onderwijs. Bij die gelegenheid is door alle betrokkenen ook besloten om het onderwijs op het gebied van autotechniek in deze vijf landen wat meer op elkaar af te gaan stemmen. Rob Klein Holkenborg en Bert Muizebelt namen vervolgens het stokje over en zijn in april naar een vervolgbijeenkomst in Denemarken geweest.

  Verschillen in niveaus tussen de landen
  In Denemarken werd eerst met de deelnemers uit de andere landen in kaart gebracht hoe het gesteld is met het niveau van de opleidingen autotechniek in de verschillende landen. Volgens Bert is het niveau van ons onderwijs qua opbouw het best te vergelijken met dat in Denemarken. In andere landen zoals Kroatië bestaat er bijvoorbeeld maar één niveau en wordt het vak grotendeels in de praktijk geleerd. Ook het verschil tussen BOL en BBL bestaat niet overal.
  Als eerste stap om dichter bij elkaar te kunnen komen, werd afgesproken alle praktijkopdrachten in het vervolg op de Nederlandse manier te gaan indelen in drie categorieën: onderhoud, reparatie en diagnose.

  Vast format voor opdrachten en beoordelen
  Hierop werd voortgeborduurd bij de bijeenkomsten in november op De Gieterij. Zo werd er vast een format ontwikkeld voor opdrachten die studenten moeten uitvoeren in de vorm van een werkorder. Het is de bedoeling dat alle aangesloten landen hier gebruik van gaan maken. Daarnaast kwam er een format voor het beoordelen van de opdracht. Deze bestaat uit een zelfbeoordeling door de student en een beoordeling door de docent.
  Als vervolgstap is ook vast één opdracht ontwikkeld in het afgesproken format. Deze zal de komende tijd in de aangesloten landen worden uitgeprobeerd op studenten en collega’s. Gekozen is voor een opdracht in het kader van onderhoud (remmen).

  Maart 2017 in Litouwen
  De volgende bijeenkomt is in Litouwen in maart 2017 . Daar zullen de ervaringen met betrekking tot het voorgestelde opdracht- en beoordelingsformulier worden geëvalueerd. Het EQVET-project loopt tot 2018. Dan moet er een flink aantal praktijkopdrachten zijn ontwikkeld die in elk land toepasbaar zijn en op hetzelfde niveau moeten worden uitgevoerd. Zodra dit bereikt is, wordt het volgens Rob beter mogelijk om tot een studentenuitwisseling binnen deze landen te komen.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: